แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง

พิเศษ

แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Advertisements

แนวข้อสอบ O-net ม.3 และ ม.6

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑

ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2