แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง

พิเศษ

แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Advertisements

ออกแบบหน้าเว็บไซต์

พิเศษ

Advertisements

สอบแก้ กลางภาค 2558

พิเศษ

สอบแก้กลางภาค วิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วย web editor1

Advertisements

สอบกลางภาค 2558

พิเศษ

สอบกลางภาค

Advertisements

แบบทดสอบก่อนเรียน

icon_click แบบทดสอบก่อนเรียน

Advertisements

แนวข้อสอบ O-net ม.3 และ ม.6

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑

ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2

 

Advertisements