รูปแบบการเขียนโปรแกรม html

icon-newรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา html
การใส่สีพื้นหลัง<bgcolor=”..ใส่รหัสสี..”>
การใส่สีตัวอักษร<font color=”..ใส่รหัสสี..”></font color>
การเพิ่มขนาดตัวอักษร<font size=”..ขนาดตัวอักษรที่ต้องการใส่..”></font size>
การสร้างตัวอักษรวิ่ง<marquee></marquee>
การแทรกรูปภาพ<img src=”ชื่อไฟล์ภาพ.ตามสกุล”> เช่น <img src=”T160709_04CC.gif”>
กำหนดขนาดของรูปภาพ <width=”กว้าง” height=”สูง”>
จัดรูปแบบตัวอย่าง
<font face=”ชื่อ font “>……….</font>
จัดกึ่งกลาง<center></center>
ตัวเอียง<i></i>
ตัวหนา<b></b>
ขีดเส้นใต้<u></u>
ขึ้นบรรทัดใหม่<br>

Advertisements

เรื่องล่าสุด

  1. แนวข้อสอบ O-net ม.3 และ ม.6 ใส่ความเห็น
  2. Pre O-net ใส่ความเห็น
  3. วิธีสร้างตัวอักษรกระพริบ ใส่ความเห็น
  4. แนวข้อสอบ ใส่ความเห็น
  5. แจ้งงาน ใส่ความเห็น
  6. ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน ) ใส่ความเห็น
  7. ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ใส่ความเห็น
  8. สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver ใส่ความเห็น
  9. หลักการออกแบบเว็บไซต์ ใส่ความเห็น