แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง

พิเศษ

แบบประเมินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Advertisements

ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

พิเศษ

รูปภาพ1
click ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ

คำสั่งเตรียมสอบ ม.1/10

พิเศษ

anigif
anigif3ให้นักเรียนเตรียมตัว เพื่อสอบปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ดังนี้
1. การสร้างดินสอ
2. คำสั่งวนซ้ำ ทั้ง 3 คำสั่ง
3. สร้างดอกไม้วงรี
4. สร้างดอกไม้รูปวงกลม
5. สร้างดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมเขาวงกต
6. สร้างดอกไม้รูปวงรี ซ้อนดอกไม้วงกลม

++++      ขอให้นักเรียนโชคดีจ๊ะ    +++

หัวข้อนำเสนอผลงานของนักเรียน ระดับชั้น ม.3

พิเศษ

anigif
icon-new ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน แล้วเลือกหัวข้อในการสร้างโปรเจ็ค
โดยแต่ละห้องต้องแบ่งหัวข้อให้ครบทั้ง 5 หัวข้อ ดังนี้

1. พืชศึกษา ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คือ เถาเอ็นอ่อน
2. แหล่งท่องเที่ยว  เลือกมา 1 จังหวัด หรือ 1 สถานที่
3. อาเซียนเลือกมา 1 ประเทศ
4. ภัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
5. เรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น ร้านขายสินค้า
present

คำขวัญวันแม่ ปี 2557

พิเศษ

คำขวัญวันแม่

คำขวัญวันแม่ 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญ
วันแม่แห่งชาติ รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 ความว่า “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่” ทั้งนี้ คำขวัญพระราชทานดังกล่าวจะได้อัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2557 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

แนวข้อสอบ O-net ม.3 และ ม.6

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑

ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2